Mapový server Katedry geomatiky

Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni

Mapový server katedry geomatiky (KGM) je platformou pro vizualizaci publikaci geodat vzniklých nebo zpracovávaných studenty nebo výzkumníky ve výuce nebo v rámci projektů na KGM.

Mapový server KGM je zaměřen především na následující oblasti, ale nejen na tyto vyjmenované:

  • staré mapy
    • Tématem starých map se zabývají pracovníci KGM dlouhodobě především z pohledu lokalizace, analýz přesnosti, analýz obsahu a kartografických metod a mnoha dalších.
  • databáze sídel
    • Pracovníci a studenti KGM se zabývají návrhem a postupným vývojem Databáze sídel již od roku 2008. Cílem této datové sady je vytvořit ucelený soubor osídlení na území českého státu zachycený na různých datových zdrojích napříč historickými obdobími. 

Mapový server obsahuje následující aplikace:

  • Mapové okno - poskytuje uživateli možnost prohlížet mapové vrstvy publikované Mapovým serverem KGM
  • Analyst modul - poskytuje uživateli možnost analyzovat prostorová data uložené v databázi a vizualizovat výsledky prostorových dotazů
  • Katalog datových sad - umožňuje uživateli vyhledávat datové sady na základě různých kritérií

Obrazový mapový klíč

Tento obrázek je výřezem z mapového klíče pro mapy III. vojenského mapování (K. u k. Militärgeographisches Institut in Wien. (1894) Schlüssel zur Darstellung und Be-schreibung militärischer Aufnahmen nebst Bezeichnung von Kriegsbauten und Truppen, uložen v ÚAZK v Praze)

Pokud chcete využívat všechny funkce přihlašte se. Základní mapové okno naleznete zde.