Zaniklá obec Nuzarov

Vítejte na webové stránce Zaniklá obec Nuzarov!

Tato webová stránka vznikla v rámci bakalářské práce Rekonstrukce zaniklého sídla Nuzarov na Západočeské univerzitě v Plzni, fakultě aplikovaných věd, katedře geomatiky. Cílem bakalářské práce bylo získat co nejvíce informací o zaniklé obci Nuzarov a poloze domků před její demolicí. Následně byla vytvořena rekonstrukční mapa zaniklé obce, která představuje polohu domků od dob stabilního katastru do roku 1950. Z rekonstrukční mapy byla vytvořena mapová aplikace, která poskytuje nejen náhled na polohu domků, ale i další informace o nich, jejich majitelích a obyvatelích. Mapová aplikace je také doplněna o polohopisné prvky, které jsou v areálu zaniklé obce dominantní a pro uživatele zajímavé.

Aby mohla být mapová aplikace a další získané informace zpřístupněné široké veřejnosti, byla vytvořena právě tato webová strána. V záložce Historie naleznete informace o vývoji obce od jejího vzniku, přes odsun obyvatel a následnou konfiskaci majetku, až po demolici obce, rozprodání zanechaného inventáře a pronájem zanechaných neobhospodařovaných luk obyvatelům Postřekova. Text je doprovázen obrazovými materiály. V záložce Mapová aplikace pak naleznete již zmíněnou mapovou aplikaci. Doposud se nepodařilo najít, ani se popřípadě spojit s někým, kdo v obci žil, či by byl příbuzným s některým z bývalých obyvatel Nuzarova. V obci Postřekov se ale podařilo najít a zkontaktovat několik pamětníků, kteří byli ochotni věnovat chvilku času a odpovědět na otázky týkající se této zaniklé obce. Jejich vzpomínky na Nuzarov naleznete v záložce Vzpomínky pamětníků. Dobové a současné fotografie areálu Nuzarova a dnešních pozůstatků naleznete v záložce Fotogalerie.


Doufám, že se Vám tato webová stránka bude líbit a poskytne Vám mnoho zajímavých informací o této zaniklé obci a jejích obyvatelích.

S pozdravem,
Kristýna Císlerová